Vídeo reportaje en la 8 Salamanca sobre la iglesia Carrascal de Velambélez

Contacto

Alcalde: Alberto Torres Marcos

923 32 04 24

secretaria@sanpedrodelvalle.es

C.I.F.: P3729200J